Tuesday, October 29, 2013

Azulejo

Plac hiszpański w Sewilli. Piękne miejsce, które poraża swoja wielkością i barwnością.
Przez Plac płynie sztuczna rzeka, nad którą przerzucone są cztery malownicze mostki. 
Główną atrakcją są jednak 48 hiszpańskie prowincje z mapami i ilustracjami najważniejszych wydarzeń.
Możemy obejrzeć herby, mapy z miastami, a na ścianie – najważniejsze wydarzenia z historii.
Miejsca oddzielone są kamiennymi ławami, a wszystkie ściany pokryte kolorowymi płytkami ceramicznymi azulejos. To właśnie one głównie zwróciły moją uwagę.
Azulejo to cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem.
Używano ich jako elementów mozaik składających się z wielu, czasem ponad kilku tysięcy elementów, pokrywających całe ściany, oraz jako oddzielnych kompozycji dekoracyjnych.
Dla mnie przepiękne!

Spanish Square in Seville. Beautiful place, with outstanding size and colorfulness.
Square cuts the artificial river, with four scenic bridges.
The main attraction are 48 Spanish provinces with maps and illustrations of major events.
We can see the coat of arms, maps of cities, and on the wall - the most important events in history.
Places are separated by stone benches, and all the walls covered with colorful ceramic tiles azulejos.
They mainly caught my attention.
Azulejos ceramic tiles are thin, usually square, covered with an impermeable and glossy enamel.
They were used as part of mosaics consisting of multiple, sometimes more than a few thousand items, covering the whole of the walls, and a separate decorative compositions.                                                              Photos Mag Interiors

2 comments: