Thursday, June 27, 2013

Pinterest

I invite you to visit my Pinterest for white interiors inspiration. Not only!

Zapraszam do odwiedzania mojego profilu na Pinterest po inspiracje białymi wnętrzami. I nie tylko!


Thursday, June 13, 2013

Inspirations

Wooden sticks as a frame over the bed.

Drewniane kijki służące jako rama nad łóżkiem.


Stairs connected the bookcase. At the same time great place for reading.

Schody połączone z regałem na książki. Jednocześnie świetne miejsce do czytania.


Instead of the usual under-the sink cabinet- bike. And why not?!

Zamiast zwykłej szafki pod umywalke- rower. Czemu nie?!

                                                              Photos Pinterest

Thursday, June 6, 2013

French design

Last weekend I was able to visit the beautiful baroque palace in Warsaw.
Words are not enough to describe its beauty, so maybe  photos will be(a little).
Today, chosen by me the most beautiful pieces of French furniture.
All in the original release!

W miniony weekend udało mi się odwiedzić piękny barokowy pałac pod Warszawą.
Słowa nie są w stanie oddać jego piękna, więc może zdjęciom uda się choć trochę.
Dzisiaj wybrane przeze mnie, najładniejsze mebelki francuskie.
Wszystkie w oryginalnym wydaniu!

 

                                                           
                                                                  Photos Mag Interiors