Monday, December 16, 2013

True love

Miłość od pierwszego ujrzenia...
Tak mogę powiedzieć o lampach weplight.
Piękne, lekkie formy, zrobione z elastycznego, drewnianego forniru.
Ciekawe sploty, wygięcia i łączenia dają niesamowity efekt.
Nie wiem, którą wybrać!

Love at first seeing ...
So I can say about weplight lamps.
Beautiful, light form, made ​​of  flexible wood veneer .
Interesting weaves, bending and connections give an amazing effect.
I dont know which one to choose!


                                                              Photos weplight

Wednesday, December 4, 2013

Chairs

Wyszukane,  wygrzebane...
Teraz czekają na renowacje.
Efekty wkrótce!


                                                                Photos Mag Interiors


Tuesday, November 19, 2013

Sun Sun Sun

Jesienne słońce..
A tu trzeba pracować...


                                                                 Photo Mag Interiors

Tuesday, October 29, 2013

Azulejo

Plac hiszpański w Sewilli. Piękne miejsce, które poraża swoja wielkością i barwnością.
Przez Plac płynie sztuczna rzeka, nad którą przerzucone są cztery malownicze mostki. 
Główną atrakcją są jednak 48 hiszpańskie prowincje z mapami i ilustracjami najważniejszych wydarzeń.
Możemy obejrzeć herby, mapy z miastami, a na ścianie – najważniejsze wydarzenia z historii.
Miejsca oddzielone są kamiennymi ławami, a wszystkie ściany pokryte kolorowymi płytkami ceramicznymi azulejos. To właśnie one głównie zwróciły moją uwagę.
Azulejo to cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem.
Używano ich jako elementów mozaik składających się z wielu, czasem ponad kilku tysięcy elementów, pokrywających całe ściany, oraz jako oddzielnych kompozycji dekoracyjnych.
Dla mnie przepiękne!

Spanish Square in Seville. Beautiful place, with outstanding size and colorfulness.
Square cuts the artificial river, with four scenic bridges.
The main attraction are 48 Spanish provinces with maps and illustrations of major events.
We can see the coat of arms, maps of cities, and on the wall - the most important events in history.
Places are separated by stone benches, and all the walls covered with colorful ceramic tiles azulejos.
They mainly caught my attention.
Azulejos ceramic tiles are thin, usually square, covered with an impermeable and glossy enamel.
They were used as part of mosaics consisting of multiple, sometimes more than a few thousand items, covering the whole of the walls, and a separate decorative compositions.                                                              Photos Mag Interiors

Thursday, October 10, 2013

Spanish atmosphere

Trip to Andalusia.
How  inspiring!
Beautiful streets, colorful houses with facades in various shades of red, rust, blue, yellow, orange and white.
Lovely Spanish ceramics, decoreted almost every building
All bathed in sunlight and rhythms of flamenco.

Wycieczka po Andaluzji.
Jakże inspirująca!
Piękne uliczki, kolorowe domy z fasadami w różnych odcieniach czerwieni, niebieskiego, pomarańczowego i białego.
Cudowna hiszpańska ceramika, zdobiąca  prawie na każdy budynek.
Wszystko skąpane w słońcu i rytmach flamenco.


Photos Mag Interiors

Monday, September 9, 2013

Last days of summer

Nostalgically at the end of the summer.
Photos taken in the sun and happiness.

Nostalgicznie na zakończenie lata.
Zdjęcia zrobione w słóńcu i w szczęsciu.


                                                              Photos Mag Interiors

Tuesday, August 20, 2013

DIY Decor ideas

                                             Stacked vintage suitcases as furniture.
                                            Ułożone stare walizki, służące za meble.

                                                     Industrial paper roll for a kitchen.
                                               Rolka papieru przemysłowego do kuchni.

                                              Magazine rack inside The Wall.
                                         Stojak na magazyky wewnątrz ściany.

                                           Easy DIY table using just 4 crates.
                                      Prosty stolik do zrobienia z czterech skrzynek.

                                                      Branch as a stand lamp.
                                                    Gałąź jako stojak do lampy.
                                                            Fot. pinterest

Tuesday, July 16, 2013

Mix and match

Modular furniture. Interesting option for those who get bored fast.
An easy way to give your home or office a new look or function.
BUILD is a modular system that allows you to build bookcases, shelves, table, chair of the same elements.

Meble modularne. Interesujące rozwiązanie, dla tych, którzy szybko się nudzą.
Łatwy sposób, aby nadać swojemu mieszkaniu,  miejscu do pracy, nowy wygląd lub funkcje.
BUILD to modularny system, który pozwala zbudować regał, półki, stolik lub krzesło z tych samych elementów.

                                                                  Photos hellobuild

MUUTO is shelving system thanks to which we can build interesting figures in different color combinations and different sizes.
The secret is in the special clips that allow you to connect the shelves.

MUUTO to system półek, dzięki któremu możemy zbudować ciekawe figury, w różnych rozmiarach oraz kombinacjach kolorystycznych.
Cały sekret tkwi, w specjalnych klipsach, które umozliwiaja łączenie ze soba półek.

Photos muuto