Monday, December 16, 2013

True love

Miłość od pierwszego ujrzenia...
Tak mogę powiedzieć o lampach weplight.
Piękne, lekkie formy, zrobione z elastycznego, drewnianego forniru.
Ciekawe sploty, wygięcia i łączenia dają niesamowity efekt.
Nie wiem, którą wybrać!

Love at first seeing ...
So I can say about weplight lamps.
Beautiful, light form, made ​​of  flexible wood veneer .
Interesting weaves, bending and connections give an amazing effect.
I dont know which one to choose!


                                                              Photos weplight

Wednesday, December 4, 2013

Chairs

Wyszukane,  wygrzebane...
Teraz czekają na renowacje.
Efekty wkrótce!


                                                                Photos Mag Interiors