Thursday, June 6, 2013

French design

Last weekend I was able to visit the beautiful baroque palace in Warsaw.
Words are not enough to describe its beauty, so maybe  photos will be(a little).
Today, chosen by me the most beautiful pieces of French furniture.
All in the original release!

W miniony weekend udało mi się odwiedzić piękny barokowy pałac pod Warszawą.
Słowa nie są w stanie oddać jego piękna, więc może zdjęciom uda się choć trochę.
Dzisiaj wybrane przeze mnie, najładniejsze mebelki francuskie.
Wszystkie w oryginalnym wydaniu!

 

                                                           
                                                                  Photos Mag Interiors

1 comment: